Introduktion till framtidens bredband

Bredbandsnät

Ett modernt bredbandsnät

Våra nät är byggda från grunden för att klara dataöverföring i höga hastigheter, och klarar inte bara internet och telefoni utan även krävande tjänster så som högupplöst video i full kvalitet. Hastigheten är i några av våra nät på upp till 1000 Mbit/s till varje hushåll, eller 50 gånger snabbare än dagens maxhastighet för ADSL. Detta gör faktiskt våra tjänster till de snabbaste i världen för privatpersoner.

Fördelar med fiber

Abonnemangen i bredbandsnätet/stadsnätet är i regel billigare, snabbare och abonnemangen har kortare bindnings- och uppsägningstider. I våra LAN-nät behövs dessutom inget modem utan det räcker med att ansluta en nätverkskabel till uttaget för att beställa ett abonnemang direkt. Särskilt uppladdningshastigheten är avsevärt högre än med andra överföringstekniker, vilket märks när man skickar filer eller tar backup på sin data till nätet.

Enkelt att beställa

Bredbandsuttag

Har du ett bredbandsuttag så kopplar du bara in datorn med vanlig nätverkskabel. Har du ett kabel-modem i din lägenhet så ansluter du datorn till modemet. En nätverkskabel kan köpas i de flesta affärer som säljer elektronik och datorer.

I webbläsaren, exempelvis Internet Explorer, skriver man sedan in adressen www.viaeuropa.se och hamnar på den automatiska beställningssidan.

De boende kan välja sin egen mix av tjänster inom kategorierna

 

 

Beställningssidan

undefinedPå beställningssidan kan man välja tjänster från flera olika leverantörer. När kunden beställer en internettjänst så kopplar systemet in abonnemanget automatiskt på någon minut. Du behöver alltså inte fylla i någon blankett eller ringa ett nummer. Givetvis kan man även välja att bli inkopplad på ett senare datum, till exempel när bindningstiden hos en tidigare leverantör går ut.

Det behövs inget internetabonnemang för att nå beställningssidan genom uttaget, eftersom den ligger lokalt i nätet. Du kommer dock inte åt några andra websidor utan ett abonnemang.

Du kommer åt hemsidan överallt, t.ex. på jobbet, och kan se priser och tjänster. Men eftersom en tjänst kopplas till det uttag man beställer ifrån så måste du beställa genom nätverksuttaget hemma i lägenheten. På detta sätt slipper de boende att fylla i lägenhetsnummer eller uttagsnummer, och tjänsten blir kopplad till rätt uttag från början.

Ett nät – flera leverantörer

Busenkelt!

Vi vill att kunderna själva ska ha möjlighet att välja sin leverantör av exempelvis Internet. Istället för att varje leverantör ska behöva dra sina egna kablar till varje lägenhet, så kan man låta dem dela på samma smarta bredbandsnät den allra sista biten. På detta sätt så kastas det inte bort pengar på flera parallella nät, samtidigt som de boende får friheten att välja mellan olika leverantörer.

ViaEuropa är parten som knyter ihop allting. Vi säljer inga egna tjänster till de boende direkt, utan är en förmedlare av tjänster från de olika leverantörer som vill vara med i nätet. Vår roll är att sköta utbyggnad och drift av det fysiska nätet, och att se till att de boende kan beställa tjänster på ett enkelt och smidigt sätt.

 

Enkelt att byta tjänst

Via beställningsportalen kan man senare välja att upp- eller nergradera sin tjänst till en snabbare eller långsammare hastighet, eller att byta till en annan leverantör. I portalen kan man också säga upp sitt abonnemang.

Ring billigare med bredbandstelefoni

Telefoni över bredbandet är egentligen inget krångligt. Signalerna skickas över det nya bredbandsnätet istället för det gamla telenätet bara. Med en liten adapter kopplar man in sina vanliga telefoner som man har sedan tidigare. En sådan adapter skickas hem till kunden av den aktuella telefonileverantören. Bra att tänka på är att överflytt av ett gammalt telefonnummer kan ta upp till 1-2 veckor.

Tekniken bakom

Switchar

I varje fastighet byggs ett lokalt nätverk med vanliga nätverkskablar och nätverksuttag, ett så kallat LAN (Local Area Network). Detta är i grunden samma teknik som idag finns på de allra flesta kontorsarbetsplatser. En skillnad är dock att de boende inte kan se vilka andra datorer som finns anslutna i nätverket. Detta för att nätet ska vara säkert att använda.

Från varje uttag finns en ledning dragen ner i källaren, eller annat lämpligt utrymme i huset, till en switch. En switch är en slags förgreningsdosa för datornätverk. Det finns olika typer av switchar och i vårt fall är de väldigt avancerade, med funktioner för bland annat fjärrstyrning och driftövervakning.

I marken utanför fastigheterna har det grävts ner ett nätverk av optiska fibrer. I dem färdas datan som ljus istället för elektricitet. Fördelen med fiber är att den lämpar sig för extra höga överföringshastigheter och avstånd. Switchen omvandlar datasignalen till ljus och skickar ut den i detta nät.

Så småningom hamnar datatrafiken i en knutpunkt, dit tjänsteleverantörerna har anslutit sig. Sedan är det internetleverantören som står för anslutningen vidare till det världsomspännande Internet, kundservice, e-post eller andra tjänster som de vill erbjuda.

Felanmälan och hjälp

I första hand ska man vända sig till kundtjänst hos den tjänsteleverantör som man redan har eller skulle vilja ha. Skulle det behövas så kontaktar de i sin tur ViaEuropas tekniker som kan åtgärda fel i nätet. Det går även bra att kontakta ViaEuropa via formuläret på www.viaeuropa.se.

Ordlista

ViaEuropa

Ansvarar och driftar det lokala bredbandsnätet. Hanterar den gemensamma beställningsportalen och in- och urkopplingarna av de boendes abonnemang. ViaEuropa säljer inga egna tjänster till de boende utan är en förmedlare, en så kallad kommunikationsoperatör.

Tjänsteleverantör

Ett företag som levererar en tjänst i ViaEuropas nät. Exempelvis en internetleverantör som tar kunden från det lokala nätet hela vägen ut på Internet.

Mbit/s eller Mbps

Ett vanligt mått på överföringshastighet, ju högre siffra desto snabbare. Förkortning för megabit per sekund. Datatrafik skickas som ettor och nollor, så kallade bitar. En megabit per sekund är en miljon överförda ettor och nollor varje sekund. Det finns även begreppen kilobit (tusen bitar) och gigabit (en miljard bitar).

Bredband

I vardagligt tal en snabb anslutning till Internet. Den vanligaste användningen av bredband är för att surfa på webben, men över bredbandsanslutningen kan man även skicka telefoni eller TV-kanaler.